شناسه : 46950729

مراسم جشن تكليف فرزندان بهزيستي استان يزد برگزار شد


با حضور جمعي از مسئولين مراسم جشن تكليف فرزندان بهزيستي استان يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، فرماندار يزد، مديركل بهزيستي استان، مديران كل روابط عمومي و دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و ساير مسئولين مراسم جشن تكليف فرزندان بهزيستي استان يزد برگزار شد.


آدرس کوتاه :