شناسه : 699332

مراسم تجليل از انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، در مراسمي با حضور عزيزا... سيفي فرماندار، عسكرزاده معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ، پارسائيان مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد از اعضاي انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهرهاي يزد ، حميديا، شاهديه و بخش زارچ تقدير شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :