شناسه : 1368935

مدیر کل تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از آقای ابوالفضل خوشنویس بخشدار و رییس شورای آموزش و پرورش زارچ


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از آقای ابوالفضل خوشنویس بخشدار و رییس شورای آموزش و پرورش زارچ تقدیر کرد.

بسمه تعالی

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از آقای ابوالفضل خوشنویس بخشدار و رییس شورای آموزش و پرورش زارچ تقدیر کرد.در این تقدیر آمده است از فعالیتهای موثر و ارزشمندتان در ایجاد بستر های مناسب رشد و اعتلای تعلیم و تربیت فرزندان دارالعباده و دارالعلم تقدیر و تشکر می نمایم.

والسلام



آدرس کوتاه :