شناسه : 13024373

مدیران نقش بسزایی را در کارآمدی و موفقیت مدارس دارند


فرماندار یزد در جریان بازدید از دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری بر نقش مدیران در کارآمدی و موفقیت مدارس تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی با بازدید از دبیرستان دخترانه شاهد شهید حیدری ناحیه یک یزد گفت: خوشبختانه مدیریت مدرسه با همکاری معاونین، دبیران و مشاورین توانسته اند اقدامات ارزشمندی را در زمینه های عمرانی، علمی و پژوهشی انجام دهند که شایسته تقدیر است.

فرماندار یزد با تأکید به اینکه مدیران مدارس نقش بسزایی را در کارآمدی و موفقیت مدارس دارند اظهار داشت: قطعاً وجود یک تیم مدیریت قوی و تحول خواه موجب تعالی مدرسه و کسب عناوین برتر در رشته های مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشی، ورزشی و ....  در سطح ناحیه ، استان و حتی کشوری خواهد شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس خاطر نشان کرد: حضور دانش آموزان در شوراهای دانش آموزی در واقع یک تمرین و ممارستی برای سهیم شدن و نقش آفرینی آنان در آینده برای پست های اجتماعی است.

وی بر توانمند سازی دانش آموزان در ابعاد مختلف تأکید کرد و افزود: متأسفانه در گذشته در مدارس به بعد علمی و آموزشی بیشتر توجه شده، که امروز ما بعضاٌ شاهد این هستیم که دانش آموزان علی رغم کسب رتبه های برتر علمی در برخی از مسائلی که در جامعه با آنها روبرو هستند  در انجام برخی از امور اجتماعی دچار مشکل می شوند.

شاکری شمسی در ادامه جلسه با اشاره به اینکه باید زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در آموزش و پرورش بیش از پیش فراهم شود خاطر نشان کرد: با توجه به اعتبارات محدود دولتی و نیازهای گسترده مدارس باید مسئولین آموزش و پرورش موانع مشارکت مردم اعم از مادی و معنوی را مرتفع سازند.



آدرس کوتاه :