شناسه : 29521155
با اهداء لوح تقدير؛

مديركل روابط عمومي استانداري از روابط عمومي فرمانداري يزد تقدير كرد


مديركل روابط عمومي استانداري و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد از روابط عمومي فرمانداري يزد در زمينه همكاري با پرتال خبر استان در سال 93 تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، نهمين نشست آموزشي مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي با حضور مسئولين و كارشناسان روابط عمومي هاي ادارات و نهادهاي استان و شهرستان ها برگزار شد.

" داود پاك طينت " مدير كل روابط عمومي استانداري و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد با اهداء لوح تقدير از همكاري " محمد سجاد كلمبو" مسئول روابط عمومي فرمانداري يزد با پرتال خبري استان دارالعباده يزد تقدير كرد.

وي در اين لوح آورده است: " اطلاع رساني صادقانه و انعكاس هنرمندانه و تخصصي فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي استان،‌ گام مهمي در جهت تنوير افكار عمومي است و روابط عمومي ها با تلاش خود مي توانند نقش به سزايي در تعالي سازماني ايفا نمايند.

لازم بذكر است در ارزيابي ها و بررسي هاي انجام شده از سوي اداره كل روابط عمومي استانداري و شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان ، روابط عمومي فرمانداري يزد رتبه ي برتر را در بخش همكاري با پرتال خبري استان در سال 93 كسب كرد. 
آدرس کوتاه :