فرماندار يزد تأكيد كرد؛

مديران بايد نسبت به انتظارات مردم پاسخگو باشند

فرماندار يزد در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد گفت: مديران در دولت تدبير و اميد بايد نسبت به انتظارات و خواسته هاي مردم پاسخگو باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان به رياست فرماندار تشكيل شد.

" محمود شاكري شمسي " در ابتداي اين جلسه با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصت خوبي است تا با بازگو نمودن خدمات ارائه شده از سوي دولتمردان و بيان انتظارات از سوي مردم تا فضاي همدلي و همزباني ميان دولت و ملت تقويت شود.

فرماندار يزد با اشاره به نامگذاري سال 94 به عنوان سال " دولت و ملت، همدلي و همزباني " از سوي مقام معظم رهبري افزود: دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن با پرهيز از ايجاد تنش به دنبال ايجاد آرامش، اميد، همدلي و همزباني ميان اقشار مختلف مردم با دولت بوده است كه از اين رو شعار هفته دولت سالجاري نيز به عنوان " دولت تدبير و اميد، دولت همدل مردم " نامگذاري شده است.

وي با اشاره به ابلاغ ستور العمل هفته دولت سال جاري از سوي رئيس دفتر رياست جمهوري خاطرنشان كرد: يكي از موارد مهمي كه در اين دستور العمل به آن تأكيد شده است پاسخگوئي مديران نسبت به مردم است.

" شاكري شمسي " انتقادات سازنده را لازمه رشد و بالندگي و رفع كاستي‌ها دانست و افزود: مديران در دولت تدبير و اميد بايد پذيرايي نقدهاي سازنده مطرح شده از سوي شهروندان بوده و نسبت به انتظارات و خواسته هاي مردم پاسخگو باشند.

فرماندار يزد در ادامه با بيان اينكه در دو سال گذشته اقدامات مؤثري از سوي دولت تدبير و اميد انجام شده است تصريح كرد: اجراي طرح تحول نظام سلامت توسط دولت مهمترين اقدامي بود كه در اين دو سال صورت پذيرفته كه اين خود بيانگر اين است كه دولت تدبير و اميد در بخش بهداشت و درمان ضمن كاهش دغدغه مردم، خواهان ايجاد عدالت را در حوزه سلامت براي تمامي مردم ايران است.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان از توافق هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 را به عنوان مهمترين دستاورد دولت در حوزه سياست خارجي ياد كرد و تصريح كرد: خوشبختانه در اين دولت براساس منافع و مصالح نظام مذاكرات هسته اي به صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفت و نهايتاً تيم مذاكره كننده كشورمان با حمايت مردم، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، تدبير رياست محترم جمهور توانست در اين مسير موفق باشد.

" شاكري شمسي " اضافه كرد: مهار تورم، تثبيت نرخ ارز، تهيه بودجه كل كشور در موعد مقرر، ايجاد فضاي باز براي مطبوعات و رسانه،‌ توجه به اقوام و اقليت ها، مبارزه جدي با فساد اداري و مالي و ... از ديگر اقدامات ارزنده دولت در اين مدت بوده است.

فرماندار يزد در پايان افزود: هم مردم و هم مسئولان از شهرستان يزد انتظارات خاصي دارند كه در اين خصوص مديران و مسئولان اجرايي شهرستان بايد با تلاش و برنامه ريزي هر چه بهتر در جهت رضايتمندي مردم و در نهايت رضايت خداوند متعال گام بردارند.