شناسه : 698512
طي حكمي از سوي وزير كشور

محمد علي صميمي به عنوان بخشدار مركزي يزد منصوب شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، طي حكمي از سوي مصطفي محمد نجار وزير كشور محمد علي صميمي به عنوان بخشدار مركزي يزد منصوب شد.
طي حكمي از سوي وزير كشور

مصطفي محمد نجار در اين حكم آورده است در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 12602 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري جنابعالي را به عنوان بخشدار مركزي يزد منصوب مي نمايم.

وزير كشور در ادامه تصريح كرده است اميد است با اتكاء به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق باشيد.

آدرس کوتاه :