شناسه : 699242

مجمع انتخاباتي هيئت تنيس روي ميز استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، مجمع انتخاباتي هيئت تنيس روي ميز استان با حضور زارعپور رئيس فدراسيون جمهوري اسلامي برگزار شد. در اين مجمع عزيزا...سيفي با كسب 14 راي به مدت 4 سال در سمت رئيس هيئت تنيس روي ميز ابقاء شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :