شناسه : 698562

مانور اسكان جاده اي توسط ستاد بحران شهرستان يزد برگزار گرديد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دوشنبه 26/7/89 مانور اسكان جاده اي توسط ستاد بحران شهرستان يزد برگزار گرديد. ادارات و نهادهاي شهرستان از جمله فرمانداري ، شركت هاي آب و برق منطقه اي، آتشنشاني، مخابرات، فرماندهي انتظامي شهرستان، هلال احمر شهرستان، راهور، دانشگاه علمي كاربردي واحد امداد و نجات، اورژانس و مركز بهداشت شهرستان و همچننين شهرداري شاهديه حضور فعال داشتند.
جناب آقاي باقري معاون وزير كشور و رييس ستاد بحران كل كشور از اين مانور ديدن كردند. آقاي باقري، يزد را از شهرستان هاي بسيار فعال در برگزاري مانورهاي حوادث برشمرد و از عملكرد ستاد در مانور برگزار شده اعلام رضايت كرد
مير سعيدي معاون عمراني استاندار و سيفي فرماندار نيز حضور داشتند.
فرماندار يزد در پايان از نحوه عملكرد ستاد بحران ابراز رضايت كرد و
از دست اندركاران آن تقدير و تشكر نمود. آقاي سيفي برگزاري اينگونه مانورها را در جهت آمادگي كامل ستاد ضروري دانست و خواستار همكاري فعال ديگر دستگاهها در اين برنامه ها شد. 
 
 
                                                            
 
 

 

آدرس کوتاه :