شناسه : 692753
فرماندار یزد :

لزوم برنامه ریزی جامع و تصمیم سازی مؤثر دانستن اطلاعات و امار صحیح و دقیق در کلیه زمینه ها می باشد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزیزالله سیفی به نقش مهم سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد واز همه خواست تا با همکاری لازم زمینه را برای برنامه ریزی هرچه دقیقتر فراهم آورند.
فرماندار یزد :

عزیزالله سیفی با اشاره به اینکه لزوم برنامه ریزی جامع دانستن اطلاعات و آمار صحیح و دقیق در کلیه زمینه ها می باشد گفت: بمنظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و پیشرفت و تعالی جامعه باید هر 5سال یکبار با سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استخراج اطلاعات جدید زمینه را برای برنامه ریزی های دقیق تر فراهم کرد.

فرماندارگفت: پس از گزینش 724 نفر نیروی انسانی که در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سایت مرکز آمار ایران اقدام به ثبت نام کرد ه اند کار سرشماری انجام می گیرد.

سیفی در ادامه گفت : کلاسهای آموزشی از تاریخ 16/7/90 لغایت 28/7/90 جهت افرادی که توسط فرمانداری گزینش شده اند برگزار می شود تا این افراد با آمادگی کامل از تاریخ 2/8/90 لغایت 22/8/90 بمدت 20 روز کاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان را همزمان با سراسر کشور انجام گیرد.

فرمانداریزد در پایان از کلیه همشهریان عزیز خواست تا با ارائه آمار و اطلاعات دقیق به مأموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند انشاءاله با برنامه ر یزی و تصمیم گیری مناسب در آینده را زمینه رشد وشکوفایی هر چه بیشتر کشور فراهم شود.

آدرس کوتاه :