شناسه : 71471831
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

لزوم ایجاد مجتمع های نانوایی در يزد


رئيس و اعضاي اتحاديه صنف نانوايان شهرستان يزد با فرماندار يزد ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در اين ديدار كه معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرمانداري و بخشدار زارچ نيز حضور داشتند با تبريك سال جديد و تقدير و تشكر از تلاشهاي نانوايان در سال 94 اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته اقدامات خوبي در راستاي بهبود كيفيت پخت نان در شهرستان صورت گرفته كه در سال جاري بايد اين روند با سرعت بيشتري صورت پذيرد.

فرماندار يزد با بيان اينكه دولت يازدهم به واگذاري امور مردم به خود مردم اعتقاد دارد افزود: در شهرستان يزد نيز بر اين باور هستيم كه كارها بايد به تشكل هاي مردمي، ‌اتحاديه هاي صنفي و... واگذار شود كه شرط مهم و اساسي آن آمادگي آن ها براي قبول مسئوليت و ارائه خدمت هر چه بهتر است.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان با انتقاد از نحوه عرضه نان در سطح شهرستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر بايد مجتمع هاي نانوايي بيشتري ايجاد شود تا ضمن افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي توليد نان، رضايت شهروندان با سلايق مختلف نيز جلب شود.

وي با تأكيد به اينكه هر كاري بايد در مسير قانوني خود انجام شود گفت: اگر كاري خارج از روال قانوني خود صورت بگيرد موجب هرج و مرج مي شود كه مي تواند تبعات منفي زيادي را براي شهرستان در بر داشته باشد.

" شاكري شمسي " خواستار برخورد جدي با واحدهاي خبازي بدون مجوز شد و تصريح كرد: البته بايد زمينه را براي حضور افرادي كه داراي شرايط ، امكانات و توانمندي خوبي هستند فراهم كنيم تا بتوانند در اين حرفه و شغل فعاليت نمايند.

فرماندار يزد در پايان بار ديگر بر تشويق نانوايان برتر تأكيد كرد و افزود: قطعاً تشويق و بيان محسنات و ويژكي هاي مثبت نانوايان برتر مي تواند ارتقاء جايگاه اجتماعي و شغلي آن را در بر داشته باشد و خدمت شايسته تري به مردم ارائه شود.


آدرس کوتاه :