شناسه : 129104475
فرماندار يزد؛

لازم است با برنامه هاي مناسب و كارشناسي به صيانت از ارزشها پرداخته و آنها را مديريت و تثبيت نماييم


جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان يزد با موضوع هفته ازدواج برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان يزد با محوريت هفته ازدواج ، با حضور فرماندار و رئيس ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان يزد ، رئيس اداره ورزش جوانان شهرستان و ساير اعضاي ستاد تشكيل شد  .  

 

 

در اين جلسه «سالاري»فرماندار يزد اظهار داشت؛ عليرغم تمام برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي كه تا كنون در سطح شهرستان داشته ايم در راستاي تبديل تهديد به فرصت در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي از جمله شبكه هاي مجازي هنوز ضعفهايي داريم.

 

 

 وي با اشاره به اينكه، با كمي تأمل مي توان فهميد در پس اين امكانات وسيع و رايگان در فضاي مجازي و شبكه هاي فراگير اجتماعي چه اهداف شومي كمين كرده افزود: اينجاست كه اهميت، ضرورت و فوريت طراحي اقدامات پيشگيرانه و خنثي كننده عيان مي شود.

 

 

فرماندار يزد تاكيد كرد: متاسفانه امروزه شاهديم كه ضد ارزشها در حال جايگزيني با ارزشها بوده و داشته هاي ديني ما و اهداف متعالي آفرينش را نشانه گرفته اند  و اينجاست كه شاهد افزايش ضد ارزشي چون طلاق نسبت به سنت حسنه اي چون ازدواج هستيم و گاهاَ شاهد برگزاري مراسم سرور براي اين ضد ارزشها نيز مي باشيم .

 

 

وي به لزوم اجراي برنامه هاي مناسب و كارشناسي براي صيانت از ارزشها و مديريت و تثبيت آنها اشاره كرد و ابراز داشت: در اين بين نقش صدا و سيما را نمي توان ناديده گرفت و لازم است با برنامه هاي موثر و كارشناسانه و تلاش بيش از پيش در مسير انسجام بخشي و هدايت صحيح  و آگاهانه عادتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه علي الخصوص جوانان گام بردارد.

 سالاري در پايان بيان كرد: نهايتاَ بايد در كنار اقدامات موثر سنوات قبل در راستاي اقدامات انگيزشي ارزشهايي چون ازدواج ، برنامه هاي محقق كننده كاهش طلاق را نيز كارشناسي و دنبال كنيم و با رصد كردن تجارب شهرستانها و استانهاي ديگر و الگو برداري از اقدامات اثر بخش آنها و تخصيص اعتبارات لازم براي اين خيزش عظيم فرهنگي از جانب تمام دستگاه هاي اجرايي حتي بصورت مشاركتي  مي توان آينده بهتري را براي حفظ ارزشها رقم زد.


آدرس کوتاه :