شناسه : 697200

كميته برنامه ريزي شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، كميته برنامه ريزي شهرستان يزد با حضور جوكار نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي ، سيفي فرماندار و مديران ادارات و نهادهاي شهرستان يزد تشكيل شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :