شناسه : 77856204
با حضور سرپرست فرمانداري يزد:

كلنگ آموزشگاه خيرساز«ترابي»در روستاي سيدميرزا به زمين زده شد


با حضور سرپرست فرمانداري يزد، بخشدار مركزي و جمعي از مسئولان استان و شهرستان كلنگ آموزشگاه خيرساز «حاج محمدكاظم ترابي» در روستاي «سيدميرزا»به زمين زده شد.


آدرس کوتاه :