شناسه : 696928
فرماندار يزد:

كشورها بر سر دانايي جدال مي كنند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، به نقل از خبرگزاري مهر عزيزا...سيفي فرماندار در مراسم تجليل از برگزيدگان كنكور سراسري سال 91 استان پيشرفت علم در كشور توسط اساتيد بومي را علت دشمني آمريكا عنوان كرد و گفت: در حال حاضر كشورها بر سر دانايي با يكديگر جدال مي كنند.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين مراسم اظهار داشت :علت تمام تهديدهاي دشمن عليه كشور ما ، دستيابي به علوم روز به ويژه در زمينه هسته اي توسط اساتيد بومي است.

فرماندار افزود: در استان يزد نيز شاهد پيشرفتهاي بسياري هستيم كه با تلاش هاي بي وقفه پزشكان بومي استان ، لقب قطب پزشكي كشور را داريم و اين رشد و ترقي علمي باعث برانگيخته شدن حساسيت دشمن شده است چرا كه از دانايي مردم مسلمان ايران هراس دارد.

وي بيان داشت: دشمن مي داند مردم ايران در صورتي كه فكر و انديشه ي خود را به جريان بياندازند به موفقيت هاي بزرگ علمي مي رسند و آن را به ساير ملل انتشار خواهند دارد و به لطف الهي اكنون اين حركت علمي در كشور ما آغاز شده است.

سيفي تصريح كرد: در حال حاظر با وجود فشارهاي گوناگون از ناحيه دشمن ، در كشور از نعمت آزادي و امنيت و استقلال برخورداريم و بايد اين ظرفيت هاي عظيم از جمله وجود همين نخبگان را قدر بدانيم و در راه خدمت به نظام از انرژي و توانايي هاي فكري خود استفاده كنيم.

در اين مراسم مديركل آموزش و پرورش استان نيز اظهار داشتنام استان يزد همواره با بار ارزشي همراه بوده است و اين فرهنگ  و ايمان مردم تأثير مهمي را در پيروزي و موفقيت آنان دارد و ما بايد سعي كنيم اين فرهنگ را به ساير نقاط كشور گسترش دهيم

محمد كاظم رحيمي نژاد افزود: استان يزد توانست به نسبت جمعيت و به نسبت دانش آموز براي نوزدهمين سال متوالي رتبه برتر كنكور سراسري را به خود اختصاص دهد.

وي گفت: فرهنگ كار و تلاش استان يزد چيزي به عنوان رخوت و سستي و تن آسايي وجود ندارد و اين مردم همواره براي موفقيت تلاش كردند و به دنبال رفاه بيشتر نبوده اند.

رحيمي نژاد ادامه داد: ما به دنبال تقويت روحيه پژوهش محوري هستيم و به همين منظور نيز در كتب درسي دانش آموزان مقطع ابتدايي تغييراتي با همين رويكرد اعمال شده است و طرح جابر بن حيان در مقطع ابتدايي با هدف تفكر محوري و رويكرد پژوهشي بنا نهاده شده است.

آدرس کوتاه :