شناسه : 696477
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

كشتار و نگهداري غير مجاز دام بايد مورد پيگيري مستمر قرار گيرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، حسين عسكرزاده معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد در جلسه ساماندهي كشتار و نگهداري غير مجاز دام در شهرستان بر پيگيري مستمر اين مسأله توسط همه دستگاههاي اجرايي تأكيد كرد.
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

حسين عسكرزاده در اين جلسه گفت: در مناطقي از شهر به ويژه منطقه كشتارگاه سابق به علت اينكه كار ساماندهي آن به اتمام نرسيده شاهد اين هستيم كه بعضاً دامداران و اتباع خارجي با حضور در محل اقدام به نگهداري و كشتار غير مجاز دام كرده اند كه اين مي تواند خسارتهاي بهداشتي و زيست محيطي را به شهرستان تحميل نمايد.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار با اشاره به اقدامات خوبي كه در سالهاي 89-88 در اين جهت ساماندهي نگهداري و كشتار غير مجاز دام صورت گرفته است خاطر نشان كرد:با عنايت به اينكه تعدادي زيادي از ساكنين به علت شرايط بد زندگي از اين مناطق مهاجرت كرده اند دستگاههاي اجرايي بايد با تعامل مناسب و توجه به وظايف قانوني خود برنامه ريزي نمايند تا در آينده اي نزديك بتوانيم به نتايجي مطلوب در اين زمينه برسيم.

در اين جلسه مقرر گرديد اكيپ هاي مشترك از دستگاههاي ذيربط با شناسايي منطقه نسبت به ساماندهي دامداري هاي غير مجاز اقدام نمايند.

همچنين در خصوص اعطاي تسهيلات به افراد واجد شرايط احداث دامداري نيز تصميم گيري شد.

آدرس کوتاه :