شناسه : 701144
توسط وزارت كشور اعلام شد

كسب رتبه ي برتر فرمانداري يزد در ارزيابي عملكرد ساليانه فرمانداري ها در سطح استان


فرمانداري يزد رتبه ي برتر در ارزيابي عملكرد ساليانه فرمانداري هاي استان را كسب كرد.
توسط وزارت كشور اعلام شد

عزيزا...سيفي در اين خصوص گفت: با توجه به نامه مدير كل دفتر ارزيابي ، عملكرد بازرسي و پاسخگوئي به شكايات وزارت كشور در ارزيابي عملكرد ساليانه فرمانداري هاي استان صورت گرفته است فرمانداري يزد رتبه ي برتر را سطح استان كسب نموده است.

فرماندار با اشاره به اينكه حداكثر امتياز مربوط به شاخص هاي عملكرد 1000 امتياز بوده است خاطر نشان كرد: طبق بررسي هاي وزارت كشور فرماندار يزد توانسته 972 امتياز يعني 97 درصد امتيازات را كسب نمايد.

وي افزود: بحمدا... در چند سال اخير شاهد ارتقاء رتبه ي  فرمانداري يزد  در سطح كشور و استان در تمامي شاخصها بوده ايم.

سيفي در پايان با تأكيد به اينكه كسب موفقيتهاي اخير حاصل تلاش يك كار جمعي بوده است اظهار داشت: بدون شك حمايت مسئولين استان بويژه نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد ، استاندار محترم و همت و پشتكار بالا و همكاري خوب پرسنل زحمت كش فرمانداري مهمترين دليل براي كسب اين موفقيتها بوده است.

آدرس کوتاه :