شناسه : 120033460

كسب رتبه ي برتر شوراي تأمين شهرستان يزد در استان


براساس ارزيابي هاي صورت گرفته شوراي تأمين شهرستان يزد موفق به كسب رتبه ي برتر در سطح استان شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، براساس ارزيابي هاي صورت گرفته توسط دبيرخانه شتا، شوراي تأمين شهرستان يزد موفق به كسب رتبه ي برتر در سطح استان شد.

لازم بذكر است برگزاري منظم جلسات و تعداد آنها، تنظيم صحيح صورتجلسات طبق دستورالعمل هاي وزارت كشور، ارسال به موقع صورتجلسه و گزارش عملكرد ساليانه به دبيرخانه استان، حضور منظم اعضاي اصلي جلسه، ميزان ارسال اخبار و اطلاعات كمي و كيفي به دبيرخانه، پيگيري مكاتبات و اجراي مأموريت هاي محوله، ارزيابي مصوبات از لحاظ كيفي و تطبيق آنها با دستورالعمل هاي مربوطه و ميزان اجرا و تأثير و نتايج حاصله در موارد مختلف از مهمترين شاخص هاي ارزيابي بوده است.

گفتني است در اين رابطه «مصطفي سالاري» فرماندار يزد از پرسنل فرمانداري مرتبط با اين حوزه و عملكرد خوب آنها تقدير نمود.
آدرس کوتاه :