شناسه : 693795
فرماندار يزد :

كتاب بايد والاترين جايگاه را در گستره ي فرهنگي و اجتماعي داشته باشد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزالله سيفي فرماندار به مناسبت روز كتاب و كتابخواني پيامي صادر كرد.
فرماندار يزد :

عزيزالله سيفي در اين پيام با بيان اينكه كتاب زمينه سعادت و كمال انسان را از طريق ارائه تجربيات ميان نسل ها فراهم مي كند آورده است کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است كه حاصل تجربه اندوزي و گردآوري اطلاعات توسط نسلهاي مختلف مي باشد كه  ارائه کتاب های خوب مي تواند به عنوان  یکی از مهمترين ابزارها برای به کمال رساندن انسان استفاده شود .

فرماندار با اشاره به اين مطلب كه كتاب بايد والاترين جايگاه را در گستره ي فرهنگي و اجتماعي داشته باشد خاطر نشان كرده است تأثیر عمیق کتاب در گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون آن، يك امر بديهي  است و نمی توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را، بدون در نظر گرفتن كتاب و كتابخواني مدنظر داشت از اينرو کتاب و کتاب خوانی، از مقوله های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می رسد.

وي در ادامه پيام با تأكيد به اين مطلب كه مدرسه و خانواده يكي از عوامل تأثير گذار در گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني است تصريح كرده است:مدرسه و خانواده ها مي توانند با بسترسازی منطقی و برنامه ریزی علمی، علاقه به کتاب، مطالعه و کتاب خوانی را در میان افراد تقویت کرده و گسترش دهد.

 سيفي در پايان از همه كساني كه د رامر كتاب و كتابخواني فعاليت دارند خواست  با توجه به اهتمام و تأكيد ويژه مقام معظم رهبري به امر فرهنگ كتاب و كتابخواني زمينه هاي گسترش اين فرهنگ را بيش از پيش در جامعه فراهم نمايند.

آدرس کوتاه :