شناسه : 158695892

قاب دوربین/گزارش تصویری از حضورپرشور مردم یزد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
آدرس کوتاه :