شناسه : 159269339

قاب دوربین / پاسخگویی سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان یزد به سؤالات همشهریان در سامانه سامد
آدرس کوتاه :