شناسه : 162368954

قاب دوربین/ جلسه توجیهی رانندگان وسایل نقلیه شعب اخذ رای انتخابات 1400 با حضور سید محمد رستگاری فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد
آدرس کوتاه :