شناسه : 158678913

قاب دوربین/بازدید رئیس کل دادگستری استان و دادستان یزد از محل مخزن صندوق های اخذ رای


غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان ومحمدرضا حدادزاده دادستان یزدبا همراهی سید محمد رستگاری فرماندار یزداز محل مخزن صندوق های اخذ رای شهرستان یزد بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان ومحمدرضا حدادزاده دادستان یزدبا همراهی سید محمد رستگاری فرماندار از محل مخزن صندوق های اخذ رای شهرستان یزد بازدیدو از نزدیک در جریان فرآیند توزیع صندوق اخذ رای به نمایندگان فرماندار قرارگرفتند.

 


آدرس کوتاه :