شناسه : 158602487

قاب دوربین/بازدیدفرماندار یزد از محل توزیع اقلام و صندوقهای اخذ رای شهرستان


فرماندار یزد به همراه اعضای ستاد انتخابات شهرستان از محل توزیع اقلام و صندوقهای اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛سید محمد رستگاری فرمانداریزدبه همراه اعضای ستادانتخابات شهرستان از محل توزیع اقلام و صندوقهای اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازدید کردو از نزدیک در جریان اقدامات صورت گرفته شده قرار گرفت .


آدرس کوتاه :