شناسه : 158662351

قاب دوربین /بازدیدفرماندار یزد از ستاد انتخابات بخش زارچ


فرمانداریزد از ستاد انتخابات بخش زارچ بازدید و با اعضای هیات اجرایی و ستاد انتخابات بخش زارچ دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ "سید محمد رستگاری" فرمانداریزد از ستاد انتخابات بخش زارچ بازدید و با اعضای  هیات اجرایی و ستاد انتخابات  بخش زارچ دیدار و گفتگو کرد .


آدرس کوتاه :