شناسه : 158298464

قاب دوربین /افتتاح نمایشگاه ایمنی در بحران توسط استاندار یزد


دکتر طالبی، روز پنجشنبه 5 دی ماه (مصادف با سالروز زلزله بم) نمایشگاه ایمنی در بحران را افتتاح کرد و به بازدید از غرفه های مختلف آن پرداخت.


آدرس کوتاه :