شناسه : 158721845

قاب دوربين:بازدید فرماندار یزدومدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از مجموعه نقاهتگاه بیماران مبتلا به ویروس کرونا درمحل سالن ورزشی جانباز یزد
آدرس کوتاه :