شناسه : 157543664

فیلم نشست مسئولان مراکز خدماتی تحت پوشش بهزیستی با فرماندار یزد

این نشست به منظور آشنایی با چالش‌های پیشرو مجتمع‌های خدمات بهزیستی غیردولتی و موسسات توانبخشی معلولان، مراکز نگهداری سالمندان و ... برگزار شد.

تسریع در پرداخت یارانه‌های دولتی به منظور پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، فراهم کردن بستر‌های لازم برای حمل و نقل افراد معلول و به ویژه کوکان، ارائه تسهیلات کم بهره برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف از جمله مشکلاتی بود که مراکز زیرپوشش بهزیستی در این نشست مطرح کردند.

فرماندار یزد در این نشست با اشاره به نقش تاثیرگذار مراکز بهزیستی در ارائه خدمات به مردم گفت: این مراکز، یاری گر دولت در بخش های درمان، توانبخشی و نگهداری هستند که باید با آنها تعامل بیشتری داشته باشیم.

رستگاری همچنین برای رفع مشکلات مراکز بهزیستی و ارائه خدمات بهتر به مردم، قول حمایت و پیگیری داد.
۹۹ درصد فعالیت‌های بهزیستی به بخش غیردولتی واگذار شده است و هم اکنون یکهزار موسسه زیرپوشش بهزیستی یزد فعالیت دارند.


آدرس کوتاه :