شناسه : 162284764

فعالیت ستادهای تبلیغاتی فرعی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید با اطلاع رسانی به موقع از سوی ستاد مرکزی به فرمانداری انجام شود


فرمانداریزد با اشاره به آغاز زمان فعالیت های تبلیغاتی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: فعالیت ستادهای فرعی تبلیغاتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهرستان باید در چارچوب قانون باشد.

فرمانداریزد با اشاره به آغاز زمان فعالیت های تبلیغاتی داوطلبان سیزدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری گفت: فعالیت ستادهای فرعی تبلیغاتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهرستان باید در چارچوب قانون باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:"سید محمد رستگاری" در حاشیه جلسه ستاد انتخابات شهرستان یزد  با بیان اینکه مهلت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از هفتم خردادآغازو تا ۲۶ خرداد ماه ادامه دارد،اظهار داشت : فعالیت هرگونه مکان تحت عنوان ستاد تبلیغاتی داوطلبان باید با اطلاع رسانی از سوی ستاد مرکزی  به   فرمانداری انجام شود.

وی افزود :طبق قانون انتخابات  نامزدهای ریاست جمهوری می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات در مرکز کشور،مراکز استانها و شهرستانها ،دارای ستادهای فرعی متعدددیگری (اعم از خواهران و براداران)نیزبا مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند.(به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستا ن از سوی نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزی آنها)وستادهای فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار ومسئِول مربوطه به فرمانداری کتبا معرفی گردند .

این مسئول  تصریح  کرد: در صورت عدم اطلاع رسانی قبلی، فعالیت ستاد تبلیغاتی داوطلبان و کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از هرگونه پیشامد وتخلفات احتمالی، متوجه کسانی است که ستادهای مزبور را بدون طی مراحل قانونی  راه اندازی نموده اند. 

فرماندار یزد با توجه به دستورالعمل های بهداشتی انتخابات ۲۸ خرداد تأکید کرد: رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی با توجه به طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها برای کلیه ستادهای تبلیغاتی و افراد مرتبط با انتخابات، الزامی است.

سید محمدرستگاری همچنین گفت : هر گونه تجمع انتخاباتی، مراسم سخنرانی، گفتگو و مناظره در مکان های سربسته از قبیل مساجد، سالن های اجتماعات، تالارهای پذیرایی و سالن های ورزشی ممنوع است و اینگونه برنامه ها براساس مصوبه ستاد کرونا و ستاد انتخابات کشور باید در فضای باز و مطابق با شیوه نامه ها و دستوالعمل های قانونی  باشد .

فرماندار یزد یادآور شد: برگزاری مراسم استقبال از کاندیداها، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موارد مشابه حسب مصوبات ستاد ملی کرونا مطلقاً ممنوع است.


 




آدرس کوتاه :