اطلاعیه شماره 86 ستاد استانی مبارزه با کرونا

فعالیت اصناف و مشاغل ضروری تا ساعت 20 و 30 دقیقه

اطلاعیه شماره 86.jpg