شناسه : 701524


 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد  عزیزا... سیفی فرماندار یزد در آستانه 12 دی سالگرد سفر مقام معظم رهبری به یزد آن را برای مردم یزد بسیار مبارک برشمرد و اظهار داشت حقیقتا سفر مقام معظم رهبری برای یزد پر از شادی و امید بود که نور وحدت را در دل مردم و مسئولین روشن تر نمود و مسئولین انرژی صدچندانی برای اجرای وظایف خود پیدا کردند. سیفی همچنین گفت این سفر که سراسر خیر و برکت بود در زمینه های اساسی و مهم استان و شهرستان مصوبات بسیار خوبی به همراه داشت و مسئولین استان با تمام توان در حال اجرا و پیگیری آن هستند. وی ادامه داد نوع مصوبات نشانگر عمق درک ایشان از مسائل و مشکلات روز یزد میباشد که امید است با تلاشهای بی وقفه ای که صورت میگیرد مردم نتیجه و اثرات مفید آن را در امور زندگی خود لمس کنند. فرماندار یزد این اتفاق خوشایند که با حضور باورنکردنی مردم ولایت مدار یزد در استقبال ایشان همراه بود را در تاریخ استان بی سابقه دانست و عنوان کرد بعد از گذشت سالها از انقلاب, چنین استقبال با شکوهی جز نشان عشق و اعتماد به ولایت نیست. وی اظهار داشت مردم ولایت مدار یزد با حضور گسترده و میلیونی خود بار دیگر مهر تایید بر بیعت خود با ولایت بستند. آنها در رویارویی با تمام مشکلات و سختی ها نه تنها از نظام دلسرد نشدند بلکه روز به روز بر عهد خود پایبند تر شدند. فرماندار يزد گفت: به دليل اهميت اين سفر اين روز در تاريخ يزد بعنوان روز يزد ماندني شد در سفر مقام معظم رهبري در شهرستان يزد 138 پروژه به تصويب رسيد كه خوشبختانه 89 پروژه به اتمام   رسيد و بقيه با پيشرفت فيزيكي بالاي هشتاد روبرو است.
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData() 
آدرس کوتاه :