شناسه : 702294

فرماندار يزد: ورزش پينگ پنگ بعد از فوتبال از پرطرفدار ترين رشته هاي ورزشي جهان است .


فرماندار يزد و رئيس هيئت   پنيگ پنگ استان در جمع   رؤساي   هيئت هاي ورزش پنيگ پنگ استان گفت ، پنيگ پنگ   استان ورزشي است كه محدوديت سني نداشته ، داراي امنيت نسبي بوده و در بعد همگاني كم هزينه مي باشد و باعث افزايش قدرت فكر و تمركز و افزايش سرعت عمل و چابكي مي شود. عزيز ا... سيفي ضمن مثبت داشتن عملكرد هيئتهاي   ورزشي پينگ پنگ در استان يزد درسال 89 گفت كسب مقام سوم تيم پينگ پنگ استان در ليگ برتر جوانان واميد كشور كسب مقام نايب قهرماني تيمي در مسابقات جهاني معلولان چين          ميزباني مسابقات آزاد و دسته يك نوجوانان كشور برگزاري مسابقات باشگاهي و بسيار از فعاليتهاي ديگري ، از افتخارات ورزش پنيگ پنگ استان بوده است فرماندار يزد در ادامه جلسه از رؤساي هيئت هاي برتر استان با اهداء لوح تقدير نمود وي در پايان با توجه   سال جهاد اقتصادي بر تلاش و كوشش اعضاي هيئت و همگاني نمودن اين ورزش در همه اقشار جامعه تأكيد نمود

فرماندار يزد و رئيس هيئت  پنيگ پنگ استان در جمع  رؤساي  هيئت هاي ورزش پنيگ پنگ استان گفت ، پنيگ پنگ  استان ورزشي است كه محدوديت سني نداشته ، داراي امنيت نسبي بوده و در بعد همگاني كم هزينه مي باشد و باعث افزايش قدرت فكر و تمركز و افزايش سرعت عمل و چابكي مي شود.

عزيز ا... سيفي ضمن مثبت داشتن عملكرد هيئتهاي  ورزشي پينگ پنگ در استان يزد درسال 89 گفت كسب مقام سوم تيم پينگ پنگ استان در ليگ برتر جوانان واميد كشور كسب مقام نايب قهرماني تيمي در مسابقات جهاني معلولان چين        

ميزباني مسابقات آزاد و دسته يك نوجوانان كشور برگزاري مسابقات باشگاهي و بسيار از فعاليتهاي ديگري ، از افتخارات ورزش پنيگ پنگ استان بوده است

فرماندار يزد در ادامه جلسه از رؤساي هيئت هاي برتر استان با اهداء لوح تقدير نمود وي در پايان با توجه  سال جهاد اقتصادي بر تلاش و كوشش اعضاي هيئت و همگاني نمودن اين ورزش در همه اقشار جامعه تأكيد نمود

آدرس کوتاه :