شناسه : 702284

فرماندار يزد نقش اصناف در جهاد اقتصادي مهم دانست


فرماندار يزد با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام جهاد اقتصادي، نقش اصناف و بازاريان را در اين زمينه مهم دانست.

عزيز ا...  سيفي فرماندار يزد در همايش رؤساي  اتحاديهاي اصناف و فرماندهان پايگاه بسيج اصناف گفت نقش بازار در حمايت از انقلاب اسلامي و حضور در صحنه هاي مختلف بويژه دفاع مقدس ستودني است.

فرماندار يزد افزود اكثريت بازاريان ما بسيجيان انقلاب اسلامي هستند كه براي همه ميدانها آمده اند و امسال نيز با تلاش جهاد اقتصادي دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطر جمع خواهند كرد عزيز ا... سيفي گفت بسيج نيرويي بر آمده و از متن اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي است كه مي توان آن را مهمترين بازوي اجرايي نظام اسلامي در جهت رسيدن به اهداف و برنامه هاي آن دانست از اين رو بسيج كانون پر شورترين ، با انگيزه ترين ، پاكترين وكار آمد ترين عناصر كشور است كه در هر زمان بتوانند در عرصه ها و بهره هاي مختلف زماني و مكاني مأموريت هاي محوله در حوزه هاي مختلف نظامي فرهنگي اقتصادي و اجتماعي به نحو و كيفيتي كه از آن انتظار مي رود به انجام رساند و امروز نيز با جهاد اقتصادي خود موانع دشمن را كنار خواهد زد وبا يك آرايش جهادي در مقابل توطئه هاي دشمن خواهد ايستاد و گفت سال 90 شما نيز مي بايست با تلاش شما بازاريان  بسيجي و اصناف در استان مشاهده جهش علمي و اقتصادي  باشيم و از همكاري خوب بازاريان در اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها قدر داني نمود.

آدرس کوتاه :