شناسه : 699292

فرماندار يزد: عمده ترين اهداف شوراي ترافيك شهرستان يكنواخت سازي مديريت ترافيك شهر است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

در اين جلسه جناب آقاي سيفي فرماندار يزد ضمن تشكر ازحضور مدعوين به توضيح مباني وجايگاه شوراي ترافيك شهرستان در قوانين پرداخت و با قرائت دستور العمل هاي ارسالي از سوي وزارت كشور اختيارات و وظايف شورا را برشمرد . وي عمده ترين اهداف شوراي ترافيك شهرستان را يكنواخت سازي مديريت ترافيك شهر ، توجه به نقاط حادثه خيز ، بازنگري درطرح گذرگاهها عابرپياده وتوجه به معلولين وارائه آمار دقيق واستفاده از آن در رفع نقاط حادثه خيز عنوان كرد.  در پايان اعضاي جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و نقطه نظرات خود را ارئه دادند.

لازم بذكر است مدير كل دفتر فني استانداري بعنوان  دبير شوراي ترافيك استان، رياست شوراي اسلامي شهر ، رياست شوراي اسلامي شهرستان، شهردار يزد ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهر يزد، شهرداران محترم  شهر هاي حميديا ، شاهديه ، زارچ ، مدير عامل محترم سازمان حمل و نقل و پايانه ها، مدير عامل محترم سازمان تاكسيراني شهر يزد، مدير عامل محترم سازمان اتوبوسراني يزد و حومه، فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان، رئيس پليس راهور شهرستان شبكه بهداشت و درمان شهرستان، رياست محترم دادگستري يزد، رياست محترم اداره راه و ترابري شهرستان، سازمان مسكن و شهرسازي اعضاي اين شورا هستند.

 

 

 

آدرس کوتاه :