شناسه : 694425

فرماندار يزد در سومين گردهمايي كتابداران كتابخانه ههاي عمومي استان يزد شركت نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

فرماندار در اين گردهمايي يكي از شاخص هاي مهم پيشرفت و توسعه در كشور ها كتاب و كتاب خواني دانست و هرچه اين شاخص داراي درجات بالاتري باشد آن كشور داراي رشد و توسعه بيشتري است وي امر كتاب و كتابخواني و نقش كتابداران در رشد اين شاخص بسيار مهم دانست و از كتابداران خواست اين نقش را به خوبي ايفا كنند.

                                                                                 

آدرس کوتاه :