شناسه : 698652

فرماندار يزد خواستار تسريع در عمليات عمراني مسكن هاي مهر شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

سيفي فرماندار يزد ضمن تقدير و تشكر از ادارات و تعاونيهاي مردمي مسكن مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح مسكن مهر، به اهميت و ضرورت اجراي اين طرح در جلوگيري از روند رو به رشد قيمت زمين و مسكن در سالهاي گذشته اشاره كرد. فرماندار يزد برنامه مسكن مهر را در قالب واگذاري حق بهره برداري از زمين براي ساخت مسكن كوچك با هدف كاهش و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده ساختمان براي انطباق با وضعيت مالي خانوارهاي كم درآمد و ميان درآمد تشريح كرد و اظهار داشت شروع بكار تحويل زمينهاي مسكن مهر و شروع بكار ساخت و سازها در چند سال گذشته- پس از سالها كه كاهش قيمت مسكن به رؤيايي براي قشر كم درآمد تبديل شده بود- باعث كاهش نزديك به 35 درصدي قيمت زمين و مسكن در كشور شد.
فرماندار ضمن ابراز تاسف به اقدامات  صورت گرفته جهت نااميد كردن مردم توسط بعضي از سود جويان كه منافع خود را با اجراي اين طرح عظيم ملي در خطر ميديدند، اعلام داشت امروز كه با سرعت يافتن روند عمليات عمراني و ساخت وساز، به بهره برداري اين مسكن ها نزديك ميشويم استقبال مردم بخصوص جوانان افزايش يافته است.
وي با مثبت ارزيابي نمودن پيشرفت مسكن مهر در شهرستات و با اشاره به نزديك شدن به فصل سرما، از دست اندركاران، ادارات و نهادهاي مربوطه و به ويژه تعاوني هاي مسكن مهر خواست اجراي مرحله هايي كه با رسيدن زمستان دچار توقف يا كندي شديد پيشرفت ميشود را تسريع دهند تا هرچه سريعتر شاهد اتمام اين طرح باشيم و مشكل بزرگي از دوش متقاضيان مسكن مهر برداشته شود.
آدرس کوتاه :