شناسه : 701354

فرماندار يزد: ثبت احوال مبنای هر حرکت ریشه ای در کشور است


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزدسيفي فرماندار يزد در همايش همكاران و مسئولين ادارات ثبت احوال سراسر استان كه به مناسبت هفته ثبت برگزار شد   گفت ثبت احوال بعنوان يكي از مهمترين و پر فايده ترين سازمان در كشور منشاء خدمات گسترده ومتنوع است . حقيقتا" ثبت احوال خدمت مي كند. بر اساس آمار بيشترين مراجعات به اين اداره و كمترين نارضايتي و شكايت هم مربوط به آنهاست. سيفي همچنين ضمن اشاره به خدمات متنوع اداره ثبت احوال اظهار داشت ثبت احوال مبنای هر حرکت ریشه ای در کشور است و زمانی که از تحولات رشد یا کاهش جمعیت آگاه باشیم می توانیم برای اشتغال، دانشگاه وتامین نیازهای اولیه ساکنان  یک منطقه برنامه ریزی کنیم. وی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون اطلاعات هویتی که ثبت احوال به درستی در خصوص افراد و ازدواج وطلاق و ولادت نوزادان با كمترين ضريب خطاي ممكن، دراختیار مجریان این طرح میگذارد عملی نمی شد. وی با تقدیر از زحمات ثبت احوال دراستان يزد ادامه داد: همه مردم خدمات ثبت احوال را از بدو تولد دریافت و همه آن را لمس ميكنند. اما به فواید ومزایای این خدمات توجهی ندارند، در حالیکه استفاده از تمام حقوق اولیه اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، اشتغال و... به عملکرد این دستگاه بستگی دارد.  وي ادامه داد درگذشته ثبت وقايع حياتي جهت برنامه ريزي هاي خرد و كلان، كمتر مورد توجه قرار ميگرفت و دولت بطور شايسته اي به ثبت اين امور توجه دارد كه اميدواريم جايگاه اصلي و واقعي آن براي مردم و مديران ارشد دولت بيشتر شناسايي شود. سيفي در پايان گفت ايجاد گنجينه ثبت احوال، امنيت بالا و ضريب خطاي پايين در صدور شناسنامه و كارت ملي، صحت و دقت در مسائل گوناگون از مزاياي فوق العاده خدمات اين اداره است. وي اظهار داشت ارائه اطلاعات هويتي دقيق جهت ايجاد دولت الكترونيك بعنوان بنيادي ترين زير بناهاي اين طرح بخوبي در سالهاي گذشته اجرا شده است.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزدسيفي فرماندار يزد در همايش همكاران و مسئولين ادارات ثبت احوال سراسر استان كه به مناسبت هفته ثبت برگزار شد  گفت ثبت احوال بعنوان يكي از مهمترين و پر فايده ترين سازمان در كشور منشاء خدمات گسترده ومتنوع است. حقيقتا" ثبت احوال خدمت مي كند. بر اساس آمار بيشترين مراجعات به اين اداره و كمترين نارضايتي و شكايت هم مربوط به آنهاست.

سيفي همچنين ضمن اشاره به خدمات متنوع اداره ثبت احوال اظهار داشت ثبت احوال مبنای هر حرکت ریشه ای در کشور است و زمانی که از تحولات رشد یا کاهش جمعیت آگاه باشیم می توانیم برای اشتغال، دانشگاه وتامین نیازهای اولیه ساکنان  یک منطقه برنامه ریزی کنیم. وی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون اطلاعات هویتی که ثبت احوال به درستی در خصوص افراد و ازدواج وطلاق و ولادت نوزادان با كمترين ضريب خطاي ممكن، دراختیار مجریان این طرح میگذارد عملی نمی شد.

وی با تقدیر از زحمات ثبت احوال دراستان يزد ادامه داد: همه مردم خدمات ثبت احوال را از بدو تولد دریافت و همه آن را لمس ميكنند. اما به فواید ومزایای این خدمات توجهی ندارند، در حالیکه استفاده از تمام حقوق اولیه اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، اشتغال و... به عملکرد این دستگاه بستگی دارد.  وي ادامه داد درگذشته ثبت وقايع حياتي جهت برنامه ريزي هاي خرد و كلان، كمتر مورد توجه قرار ميگرفت و دولت بطور شايسته اي به ثبت اين امور توجه دارد كه اميدواريم جايگاه اصلي و واقعي آن براي مردم و مديران ارشد دولت بيشتر شناسايي شود.

سيفي در پايان گفت ايجاد گنجينه ثبت احوال، امنيت بالا و ضريب خطاي پايين در صدور شناسنامه و كارت ملي، صحت و دقت در مسائل گوناگون از مزاياي فوق العاده خدمات اين اداره است. وي اظهار داشت ارائه اطلاعات هويتي دقيق جهت ايجاد دولت الكترونيك بعنوان بنيادي ترين زير بناهاي اين طرح بخوبي در سالهاي گذشته اجرا شده است.

آدرس کوتاه :