شناسه : 699022

فرماندار يزد: بسيجي واقعي، كسي است كه بدون توقع و چشم داشت خود را در خدمت مردم بداند ...


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

سيفي فرماندار يزد ضمن تبريك هفته بسيج دانش آموزي، اظهار داشت بسيج نهادي است كه از اول انقلاب تاكنون در تمام حوادث و فتنه ها دوشادوش اقشار مختلف مردم، در برابر دشمنان داخلي و خارجي ايستاده است. خصيصه اصلي بسيج حضور جوانان پاك و با ايمان و بي ادعا در آن است. فرماندار يزد تاكيد كرد بسيجي واقعي، كسي است كه بدون توقع و چشم داشت خود را در خدمت مرد بداند. امروز هم ميبينيم بسيجيان با حضور فعال خود بدون هيچ چشم داشتي در روستاها و مناطق محروم رايگان كارگري ميكنند كه البته اجرشان نزد خدايشان محفوظ است.
سيفي گفت: در فتنه سال گذشته  هم بسيج فعالانه در برابر آشوبگران ايستاد و حتي چنين تن از جوانان عزيز بسيجي هم در اين ماجرا به شهادت رسيدند. نقش بسيجيان در مقابله با اراذل و اوباشي كه بعد از انتخابات در سطح شهر اموال عمومي را تخريب ميكردند و امنيت مردم را بخطر انداخته بودند، بسيار اساسي و مفيد دانست و از اقدامات آنها تقدير و تشكر نمود.
سيفي همچنين اقدامات شبكه هاي بيگانه را در جهت تخريب چهره بسيج و سپاه بسيار عميق ارزيابي كرد و گفت بايد برنامه ريزي شود و خدمات صورت گرفته توسط بسيج به مردم و بويژه جوانان نشان داده شود تا بسيج جاي خود را در قلب مردم حفظ نمايد.
آدرس کوتاه :