شناسه : 699102

فرماندار يزد: اگر ايثارگري هاي بسيجيان در دفاع مقدس نبود، امروز ايران در نقشه سياسي جهان جايي نداشت...


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

سيفي فرماندار يزد ضمن تقدير و تشكر از از زحمات و خدمات ايثارگران برتر پايگاه بسيج فرمانداري يزد ، اظهار داشت ايران اسلامي ما هرچه دارد از همين فداكاري ها و ايثارگريهاي بسيجيان در دفاع مقدس دارد و اگر ايثارگري هاي بسيجيان در دفاع مقدس نبود امروز ايران در نقشه سياسي جهان جايي نداشت. همين فداكاري ها استحكام ريشه هاي قطور انقلاب اسلامي را آبياري كرده و ميكند.
سيفي ادامه داد اقدامات بسيجيان در دفاع مقدس به هيچ وجه با معيارهاي مادي قابل سنجش و بررسي نيست و اصلاً معني بسيجي بودن نيز همين است. حتي امروز هم كساني كه بسيجي بودند و بسيجي ماندند خود را وقف ايران و اسلام و انقلاب ميدانند. فرماندار يزد رمز موفقيت هاي بسيج را ولايي بودن آنها دانست و خاطر نشان شد بسيج تا زماني كه در راستاي اوامر رهبري و وقف مردم باشد پايدار و پاينده است.
در پايان اين جلسه كه در دفتر فرماندار برگزار شد، آقاي سيفي با اهداي هدايايي از بسيجيان برتر، آقاي ابوترابي بخشدار زارچ، آقاي جعفري نعيمي رييس سياسي امنيتي فرمانداري و آقاي اكبرزاده مسئول پيگيري هاي فرماندار كه بر اساس امتياز بندي فعاليتهايشان انتخاب شده بودند تجليل بعمل آورد.
آدرس کوتاه :