شناسه : 701574

فرماندار يزد: ايجاد رقابت سازنده بين نانوايان موجب افزايش كيفيت نان خواهد شد


 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد عزيزا... سيفي فرماندار يزد در جلسه تعزيرات آرد و نان شهرستان ضمن تبريك هفته كيفيت نان گفت اجراي هدفمندي گندم، ‌آرد و نان را به عنوان تحولي بزرگ در حوزه مصرف نام برد و گفت: ‌از اين پس مسابقه مصرف بيشتر جاي خود را به رقابت براي مديريت مصرف مي دهد . وي ادامه داد درحالي كه هر سال يارانه پرداختي آرد و نان افزايش چشمگيري ميافت، 30 درصد اين مبلغ بصورت ضايعات و دورريز از بين ميرفت. به گفته سيفي نبود رقابت پذيري، ‌فراهم نشدن امكان انتخاب نان توسط مشتري، نبود انتخاب براي نانوا جهت تهيه نان و وجود رانت، انحصار و سهميه بندي از تبعات چرخه معيوب مديريت نان در پيش از هدفمندي بود . فرماندار يزد با بیان اینکه عدم کیفیت نان تولیدی به دلیل عدم دقت، خرید اجباری مصرف کنندگان و عدم انگیزه نانوایان است، گفت: رقابت زمینه ساز افزایش کیفیت نان در کشور می‌شود چرا كه یکی از مهمترین عوامل اقتصادی که افزایش کیفیت نان را در پی دارد، رقابت است. اگر نانوا کیفیت را بهبود بخشد مشتری بیشتری خواهد داشت و در واقع سود بیشتری کسب می کند نهایتا به دنبال آن است که کیفیت نان تولیدی خود را بالا ببرد. وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد رقابت بیشتر میان نانوایی‌ها خواهیم بود که منجر به افزایش کیفیت نان می‌شود، افزود: اجرای این قانون موجب شد در همین هفته اول شاهد افزایش کیفیت نان باشیم. در اين جلسه دستگاههاي زيربط ازجمله اداره كل غله ،بازرگاني ،از نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بخش آرد و نان ارائه نمودند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد    

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد عزيزا... سيفي فرماندار يزد در جلسه تعزيرات آرد و نان شهرستان ضمن تبريك هفته كيفيت نان گفت اجراي هدفمندي گندم، ‌آرد و نان را به عنوان تحولي بزرگ در حوزه مصرف نام برد و گفت: ‌از اين پس مسابقه مصرف بيشتر جاي خود را به رقابت براي مديريت مصرف مي دهد. وي ادامه داد درحالي كه هر سال يارانه پرداختي آرد و نان افزايش چشمگيري ميافت، 30 درصد اين مبلغ بصورت ضايعات و دورريز از بين ميرفت.

به گفته سيفي نبود رقابت پذيري، ‌فراهم نشدن امكان انتخاب نان توسط مشتري، نبود انتخاب براي نانوا جهت تهيه نان و وجود رانت، انحصار و سهميه بندي از تبعات چرخه معيوب مديريت نان در پيش از هدفمندي بود.

فرماندار يزد با بیان اینکه عدم کیفیت نان تولیدی به دلیل عدم دقت، خرید اجباری مصرف کنندگان و عدم انگیزه نانوایان است، گفت: رقابت زمینه ساز افزایش کیفیت نان در کشور می‌شود چرا كه یکی از مهمترین عوامل اقتصادی که افزایش کیفیت نان را در پی دارد، رقابت است. اگر نانوا کیفیت را بهبود بخشد مشتری بیشتری خواهد داشت و در واقع سود بیشتری کسب می کند نهایتا به دنبال آن است که کیفیت نان تولیدی خود را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد رقابت بیشتر میان نانوایی‌ها خواهیم بود که منجر به افزایش کیفیت نان می‌شود، افزود: اجرای این قانون موجب شد در همین هفته اول شاهد افزایش کیفیت نان باشیم.

در اين جلسه دستگاههاي زيربط ازجمله اداره كل غله ،بازرگاني ،از نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بخش آرد و نان ارائه نمودند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد  

 

آدرس کوتاه :