شناسه : 696047
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

فرماندار يزد از تلاش هاي كاركنان روابط عمومي فرمانداري تقدير كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا... سيفي در مراسمي از تلاشهاي كاركنان روابط عمومي فرمانداري تقدير كرد.
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

عزيزا... سيفي در اين مراسم گفت: روابط عمومي هاي مي توانند با به كارگيري هنر ، مهارت  دانش و با هدف توسعه انساني فضايي سالم را براي اطلاع رساني وثيق فراهم آورند.

فرماندار با اشاره به اينكه ارتباطات نزديك و اثر بخش بين مردم و سازمان پاي حركت اجتماعي رو به رشد در جامعه است خاطر نشان كرد وظيفه روابط عمومي به عنوان پل ارتباطي ميان آحاد مردم و دستگاه ها از همه واحدها پررنگ تر است و در اين زمينه بايد با اطلاع رساني به موقع و شفاف خدمات به عموم مردم انعكاس داده شود و از طرفي انتظارات و مطالبات مردم به گوش مسئولين رسانيده شود.

سيفي افزود: امروز روابط عمومي نه به عنوان يك واحد تشريفاتي و حتي اجرايي بلكه به عنوان يك سامانه مشورتي و مديريتي و به عنوان ركن اصلي در سياستگذاري و هدايت سازمانها جايگاه ويژه اي دارد.

در اين جلسه همچنين از زحمات سي ساله دوتن از كاركنان فرمانداري كه به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند نيز تقدير شد.

آدرس کوتاه :