شناسه : 700314

فرماندار يزد از تلاشهاي كاركنان روابط عمومي تقدير كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،عزيزا... سيفي در مراسمي از تلاشهاي كاركنان روابط عمومي فرمانداري تقدير كرد.

عزيزا...سيفي در اين مراسم با بيان اينكه امروزه روابط عمومي فراتر از يك هنر ، دانش ، علم و تخصص  است خاطر نشان كرد: شايد اين تفكر در افكار ايجاد گردد كه روابط عمومي در يك محدوده كوچك قابل اندازه گيري است اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان بيش از پيش اهميت ارتباطات براي همگان مشخص شده تا جايي كه روابط عمومي در شرايط حاضر بايد با دقت در كمترين فرصت ها بيشترين بهره ها را ببرد.

فرماندار افزود: اهميت و نقش روابط عمومي، در تبيين مواضع و برنامه هاي يک سازمان و نهاد و انعكاس انتظارات مردم به مسئولين ، نقش بي بديل و انکار ناپذير است و عدم توجه به ، روابط عمومي نشان از نا کارآمدي سازمان مي باشد.

سيفي در پايان اظهار داشت: نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

آدرس کوتاه :