شناسه : 21324776

فرماندار يزد از تدبير و تلاش هاي استاندار يزد در موافقت با احداث و راه اندازي شهرك صنعتي دولتي در بخش زارچ تقدير و تشكر كرد


فرماندار يزد طي نامه اي از تلاش و تدبير عالي ترين مقام اجرايي و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در موافقت با احداث و راه اندازي شهرك صنعتي دولتي در بخش زارچ تقدير و تشكر كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي در اين نامه آورده است: بدين وسيله از تلاش و تدبير حضرت عالي و معاونين محترم و ديگر اعضاي محترم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در تحقق يكي از درخواست هاي ديرين مردم شريف بخش زارچ ( موافقت و تصويب احداث و راه اندازي شهرك صنعتي دولتي در بخش مذكور) صميمانه تقدير و تشكر دارم.

اميد آنكه با استقرار صنايع پاك و همسو با محيط زيست در شهركت صنعتي مذكور، در آينده شاهد توسعه و رونق بيش از پيش در اين نقطه از سرزمين ايران اسلامي باشيم.

همچنين فرماندار يزد در اين نامه از تلاشهاي نماينده مردم شريف يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان نيز تقدير نموده است.
آدرس کوتاه :