شناسه : 702324

فرماندار يزد اراده الهي بر هر چيز تعلق بگيرد شدني است


فرماندار يزد طي پيامي سالروز شكست مفتضحانه آمريكا در صحراي طبس را گرامي داشت

فرماندار يزد طي پيامي سالروز شكست مفتضحانه آمريكا در صحراي طبس را گرامي داشت

عزيز ا... سيفي فرماندار يزد در  اين پيام آورده است

ماجراي طبس يكي از رسواترين و افتضاح  ترين توطئه هاي شكست امپرياليسم آمريكا عليه انقلاب اسلامي ايران است بدون شك ماجراي كه در طبس به وقوع پيوست و با شكست مزدوران آمريكايي مواجه شد ، يكي از معجزات بزرگ قرن به حساب مي آيد ، زيرا شيطان بزرگ آمريكا با تمامي توان و با سود بردن از دقيق ترين و پيچيده ترين امكانات نظامي و با تدارك همه جانبه و هماهنگي كليه عوامل داخلي و خارجي به بهانه آزادي جاسوسان خود در ايران و در حقيقت نابود ساختن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  تهاجم خود را آغاز كرد

سران كاخ سفيد و مقامات پنتاگون از موفقيت اين عمليات كمال اطمينان را داشتند و به زعم باطل خود هيچ عاملي و نيرويي را در شكست عمليات خود دخيل نمي دانستند ، اما از آنجايي كه خداوند همواره حافظ اين ملت و انقلاب بوده است در صحراي طبس نيز امدادهاي غيبي او عينيت يافت تا بار ديگر ثابت شود كه اراده الهي برهر چيزي تعلق بگيرد شدني  است

 

فرماندار يزد در پايان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد محمد  منتظر قائم از مردم هميشه در صحنه استان يزد خواست جهت شركت در مراسمي كه به همين مناسبت در محل حادثه و يزد برگزار مي شود فعالانه شركت نمايند

آدرس کوتاه :