شناسه : 128530305

فرماندار با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد ديدار كرد


نشست سالاري فرماندار يزد با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و مديران مناطق 1 و 2 كميته امداد شهرستان يزد انجام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ سالاري فرماندار يزد طي نشستي با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و مديران مناطق 1 و 2 كميته امداد  شهرستان يزد اظهار داشت: يزد به لحاظ مساعد بودن برخي شاخص ها از جمله اشتغال، سطح سواد ، برخورداري از امكانات زيرساختي ،بهداشتي و درماني، ارتباطي و ... نسبت به استانها و شهرستانهاي همجوار، علاوه بر تمركز حداقل 70 درصد جمعيت استان در اين شهرستان ، مهاجر پذيري اتباع  و برخي اقشار از استانهاي همجوار و مرزي نيز در آن زياد بوده و اين سيل مهاجرتها مسائل و مشكلات متعددي از جمله حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي نشو و نما يافته از اين معضل و همچنين بازتوليد فقر را به همراه داشته است كه همه اينها رسالت نهادهاي حمايتي اقشار آسيب پذير از جمله كميته امداد امام خميني (ره) را دو چندان مي كند.

 


آدرس کوتاه :