شناسه : 43874938
بخشدار مركزي يزد:

غني ساختن اوقات فراغت بستر مناسبي را براي بروز خلاقيت و نوآوري فراهم مي آورد


بخشدار مركزي يزد در نشست هم انديشي به منظور برنامه ريزي براي غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان روستاهاي بخش مركزي گفت: دانش آموزان با حضور در برنامه هاي اوقات فراغت فارغ از قالب هاي از پيش طراحي شده به مسائل مورد علاقه خود مي پردازند.


آدرس کوتاه :