شناسه : 693855
فرماندار يزد:

غرب تاكنون نتوانسته دموكراسي و مردم سالاري واقعي را اجرا نمايند.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزالله سيفي فرماندار حركت مردم عليه نظام سرمايه داري و سلطه باعث نابودي و انزوا سريعتر سردمداران آمريكا و اروپا مي شود.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه جنبش تسخير وال استريت يكي از دلايل نابودي  نظام سرمايه داري و استكبار است گفت: مردم آمريكا و اروپا متأثر از اوضاع نامساعد اقتصادي و افزايش فاصله طبقاتي دست به اين اقدام زده اند و اين جنبش نمونه اي از پيش بيني هاي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)  و مقام معظم رهبري در مورد غرب مي باشد كه امروز مي بينيم اين حركت مردم به دهها شهر آمريكا و بسياري كشورهاي اروپايي  رسيده است و مردم عليه نظام سرمايه داري دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده زده اند.

فرماندار با تأكيد به اين مطلب كه آمريكا براي رهايي از بحرانهاي داخلي و خارجي كه با آن مواجه است دست به تهديد و تحريم جمهوري اسلامي ايران مي زند افزود: بحمدالله امروز نظام جمهوي اسلامي ايران به لطف رهنمودهاي امام خميني (ره ) و منويات رهبر معظم انقلاب توانسته انقلاب و آرمانهاي خود را به ديگر كشور ها صادر كند و مردم آزاده جهان با تأسي و الگوپذيري از ايران بر عليه حاكمان ظلم و استبداد خيز برداشته و دست به قيام زده اند كه به لطف خدا نظاره گر اين هستيم كه ديكتاتورها يكي پس از ديگري به ورطه نابودي كشيده مي شوند.

وي همچنين با اشاره به اين نكته كه امروز شاهد اين هستيم كه مردم در كشورهايي آمريكا و اروپا به طور وحشيانه سركوب مي شوند خاطر نشان كرد در كشورهايي كه سردمداران آنها بااصطلاح دايه داري دموكراسي و تمدن هستند مردم به فجيع ترين وضع مورد حمله قرار مي گيرند و اين مطلب بيانگر اين مطلب است كه غرب تاكنون هيچگاه نتوانسته دموكراسي و مردم سالاري واقعي را اجرا نمايد.

سيفي در پايان ابراز اميدواري كرد انشاءاله با برچيده شدن نظام هاي ديكتاتوري روزي شاهد گسترانيدن عدالت و آزادي در سطح جهان باشيم .

آدرس کوتاه :