شناسه : 35141859

عيادت فرماندار يزد از آيت ا... ميرزا حسن ابوترابي


فرماندار يزد با حضور در بيمارستان حضرت سيد الشهداء (ع) يزد از آيت ا... ميرزا حسن ابوترابي عيادت كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي" فرماندار به همراه " سالاري" معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري با حضور در بخش ICU بيمارستان حضرت سيد الشهداء (ع) يزد ضمن عيادت از آيت ا... ميرزا حسن ابوترابي از نزديك در جريان روند معالجه ي ايشان قرار گرفت.


آدرس کوتاه :