شناسه : 695777

عيادت فرماندار از گردشگر استراليايي در بيمارستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد

سيفي  فرماندار به اتفاق ارزانش مشاور استاندار از كافمن پيتر جان گردشگر تبعه استراليا كه به علت عارضه كليوي در بيمارستان مرتاض بستري شده بود عيادت نمودند و در جریان روند وضعیت بیماری وی قرار گرفت.
 در پایان آقای سیفی ضمن آرزوی بهبودی برای وی بر رسیدگی کامل به وضعیت بیماری نامبرده تاکید کرد و توصيه هاي لازم به عوامل بيمارستان بعمل آورد.  
 
                                         
آدرس کوتاه :