شناسه : 692713

عيادت فرماندار از مدير موزه سكه شناسي و مردم شناسي حيدر زاده


بعد از ظهر امروز آقاي سيفي فرماندار به اتفاق معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان از اقاي حيدر زاده كه در بخش قلب بيمارستان حضرت سيد الشهدا(ع) يزد بستري گرديده عيادت نمودند. .                                                                                                                                      

بعد از ظهر امروز آقاي سيفي فرماندار به اتفاق معاون سياسي اجتماعي فرمانداري و معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان از اقاي حيدر زاده كه در بخش قلب بيمارستان حضرت سيد الشهدا(ع) يزد بستري گرديده عيادت نمودند.
.                                                                                    
                                                 
آدرس کوتاه :